Næringslivets samfunnsansvar er viktigere enn noen gang. Gabler ønsker å bidra til bærekraftig utvikling også utover våre forretningsområder. Vår visjon er å skape resultater som gir muligheter. Ved å integrere miljø- og sosiale hensyn i virksomheten ønsker vi å skape flere muligheter, både for Gabler og mennesker i samfunnet vi er en del av.