Vi støtter klima- og miljøarbeidet

Menneskeskapte klimaendringer er den største trusselen mot natur og menneskers livsvilkår i verden i dag. Likevel vokser verdens energietterspørsel. Vi i Gabler samarbeider med til Zero Emission Resource Organization (ZERO) for å redusere utslippene og ressursbruken for å skape et sunnere og mer bærekraftig samfunn. Vi håper at vårt økonomiske bidrag kan bidra til at vi kommer ett skritt nærmere det grønne skiftet.

zero