Næringslivets samfunnsansvar er viktigere enn noen gang. Gabler ønsker å bidra til bærekraftig utvikling også utover våre forretningsområder. Vår visjon er å skape resultater som gir muligheter. Ved å integrere miljø- og sosiale hensyn i virksomheten ønsker vi å skape flere muligheter, både for Gabler og mennesker i samfunnet vi er en del av. 

Vi kan bidra til at krigsrammede mennesker får hjelp og støtte

Mennesker som rammes av krig og humanitære kriser er avhengig av beskyttelse og hjelp. Vi i Gabler ønsker å bidra til at flyktninger får nye muligheter, sikkerhet og trygghet. Vi samarbeider med Flyktningehjelpen for å bistå med humanitær hjelp til mennesker på flukt, samt andre organisasjoner som bidrar til integrering i Norge.

Vi i Gabler støtter også Strømmestiftelsen. Strømmestiftelsen tilbyr fattige mennesker en mulighet til å komme seg videre på egenhånd, gjennom utdanning og mikrofinans. Med andre ord: Hjelp til å hjelpe seg selv. Stiftelsen uttaler på sine nettsider at de drømmer om en verden uten fattigdom; «Umulig, sier kanskje noen. Men den stoltheten og verdigheten vi ser hos hvert menneske som klatrer ut av fattigdom, er vårt bevis på at arbeidet nytter.»

Vi jobber med å tilrettelegge for at ansatte kan drive frivillig arbeid. 

Flyktninghjelpen

Strømmestiftelsen

Vi støtter klima- og miljøarbeidet

Menneskeskapte klimaendringer er den største trusselen mot natur og menneskers livsvilkår i verden i dag. Likevel vokser verdens energietterspørsel. Vi i Gabler samarbeider med til Zero Emission Resource Organization (ZERO) for å redusere utslippene og ressursbruken for å skape et sunnere og mer bærekraftig samfunn. Vi håper at vårt økonomiske bidrag kan bidra til at vi kommer ett skritt nærmere det grønne skiftet.

zero

Vi bidrar til at unge norske idrettstalenter får gode forutsetninger for å lykkes

Det er viktig at unge motiverte idrettstalenter får mulighet til å realisere hele sitt potensiale. Livet som toppidrettsutøver er krevende i Norge, og det er mange talenter som er avhengig av økonomisk støtte. Gabler bidrar til at unge idrettstalenter når sine mål og lykkes i fremtiden, og sponser i dag Kristine Eikrem Engeset og Simen Kruger.

5678410 2864683
Simen Krüger, rekruttlandslagsløper Langrenn

xxxxxkristine 2
Kristine Eikrem Engeset, mellomdistanseløper

Våre ansatte er de viktigste pådriverne i arbeidet med samfunnsansvar

For at vi skal lykkes med å integrere samfunnsansvar i vår virksomhet, er det viktig at våre medarbeidere får mulighet til å bidra. Vi har satt sammen en intern ressursgruppe som består av engasjerte og dyktige Gabler-ansatte. Gruppen jobber med å utvikle vårt langsiktige arbeid med samfunnsansvar. 

Else Tonstad
Leder for samfunnsansvar i Gabler AS
+47 930 84 816  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

  • Heidi Dahlen
  • Thomas Mongstad Haavik