" Å endre pensjonsordning i en virksomhet kan være en krevende prosess. Steenberg & Plahte bisto oss i denne prosessen, og møtte vårt partssammensatte utvalg med faglig styrke og stor innsikt - godt blandet med entusiasme og energi. Dette hadde avgjørende betydning for at vi kom i mål. 

nina ref port 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.


" Gabler Steenberg & Plahte har med sin kompetanse, pedagogiske vinkling og engasjement vært sterkt medvirkende til at Akershus Energi har fått tilstrekkelig grunnlag for å beslutte ny pensjonsordning/-produkt for våre ansatte. Gabler Steenberg & Plahte er profesjonelle, pålitelige og positive å samarbeide med.

akers port 

Akershus Energi har produsert vannkraft siden 1922 og fjernvarme siden 2005. Konsernet er i sin helhet eid av Akershus fylkeskommune, og skal være en regional utviklingsaktør på energi og miljø.


" Statskog etablerte ny pensjonsordning fra 2014, og bidraget fra Steenberg & Plahte som uavhengige rådgivere har vært avgjørende og helt sentralt for at Statskog kom i mål med å etablere enighet med de ansatte om å avvikle ytelsesordningen og etablere ny innskuddsordning.

stats port 

Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier for framtida. Det ligger i vår natur. Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge