Pensjonssystemene er i stadig endring. For at bedriftens pensjonsordning skal fungere som et viktig sosialgode, må HR-medarbeidere og ledere være oppdatert både på egne ordninger og på pensjonssystemet generelt. Våre dyktige foredragsholdere leverer foredrag, opplæring og kurs med høy nytteverdi. 

Informasjon og opplæring forbedrer endringsprosesser, og gjør det enklere å ta gode valg. Finansavdelingen trenger informasjon om konsekvenser ved endret regelverk for pensjon og hva dette betyr kostnadsmessig. Styrer i pensjonskasser må ha god kompetanse på pensjonsregler og myndighetskrav. De ansatte har etter pensjonsreformen stort behov for informasjon for å ta beslutninger om når de skal ta ut pensjon og slutte å arbeide.

Vi tilbyr en rekke standardiserte kurs, men i de fleste tilfeller vil skreddersøm til virksomhetens situasjon være den beste løsning. Ønsker du å vite mer, kontakt oss på e-post.

Seniorkurs
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreform, AFP
 • Arv og skifte
 • Hvordan forvalte sparepengene
 • Det gode liv
Pensjonskurs
 • Hvordan forvalte innskuddspensjon
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreformen, AFP
Styreseminar
 • Hvordan gjøre en best mulig jobb som styremedlem i pensjonskassen
Pensjonskurs for HR-medarbeidere
 • Folketrygd, bedriftens pensjonsordninger, pensjonsreform, AFP
 • Pensjon som ansattgode
 • Administrasjon av pensjon i lønnssystemer osv.
Ulike pensjonsordninger
 • Konsekvensen for bedriften
 • Ytelse/innskudd/hybrid
 • Hva er riktig pensjonsnivå i bedriften

Seniorpolicy
Seniorpolicy sett i lys av ny folketrygd, ny AFP samt endringer i Arbeidsmiljøloven.

Pensjonsreformen og AFP
Pensjonsreformen og AFP, muligheter, utfordringer og konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgiver i privat og offentlig sektor.

Virkemidler ved omstilling
Aktuelle virkemidler relatert til omstilling sett i lys av nytt regelverk, nye muligheter og utfordringer. Vi arrangerer informasjonsmøter for ansatte med fokus på økonomiske konsekvenser av de aktuelle virkemidlene.

Endring og etablering av pensjonsordning

Kurs som gir økt kompetanse og forståelse for fagområdet pensjon og dermed nødvendig bakgrunn for å kunne vurdere / velge riktig alternativ.