Aldri før har temaet pensjon vært mer i fokus enn nå. Endringene er mange, og informasjonsbehovet stort. Tjenestepensjon sies ofte å være det minst synlige, men mest kostbare ansattgodet utover lønn. Nye pensjonsregler krever nye løsninger. Eldrebølgen gir utfordringer. Bedriftens seniorpolitikk må kanskje endres når ansatte må stå lenger i stillingen på grunn av pensjonenes levealdersjustering. Hvis bedriftens pensjonsordninger skal endres kreves grundige analyser og bistand under prosessen. Vår kompetanse gir oss en unik mulighet til å gi din bedrift god informasjon og rådgiving.

De siste årene har mange bedrifter som hadde ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte valgt å gå over til innskuddsbaserte ordninger. Det være seg med eller uten lukking av ytelsesordningen for grupper av ansatte og med eller uten økonomiske kompensasjonsordninger. 

Vi har bred erfaring med slike prosesser. Som objektive fagpersoner er vi uten egeninteresse i valg av pensjonsordning og/eller pensjonsleverandør. Vi benyttes ofte som bindeledd mellom arbeidstakerorganisasjoner og virksomhetens ledelse. 

"Vi lytter, deler kunnskap og erfaring og skaper engasjement - Du får en ryddig og god prosess!


Vi gir fakta og synliggjør konsekvenser av aktuelle alternativer for både virksomheten og de ansatte. Foruten tverrfaglig kompetanse er vi kjent for vår evne til å fremstille komplisert fagstoff på en engasjerende, enkel og oversiktlig måte. I tillegg har Gabler Steenberg & Plahte et av Norges fremste kompetansemiljø knyttet til beregninger og analyser av pensjon og forpliktelser. 

Tidligere virkemidler og seniorpolicy passer nødvendigvis ikke med dagens regelverk. Nå kreves ny tankegang der stikkord som fleksibilitet, informasjon og tilbakemelding er helt avgjørende for å komme i mål med endring av en pensjonsordning.

portrett apl

Alexandra Plahte
Seniorrådgiver og Leder Pensjon, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 907 59 952 - Send en e-post til GSP