Vi har arbeidet med utallige oppdrag knyttet til omstilling og nedbemanning i offentlig og privat sektor. Vi bistår med kvalitetssikring av aktuelle tiltak og – ikke minst – gjennomføring av individuell rådgivning til ansatte berørt av omstilling. Dette skaper trygghet i kompliserte og sammensatte spørsmål.

Nytt regelverk medfører at tidligere økonomiske virkemidler relatert til omstilling nødvendigvis ikke lenger passer. Ikke minst medfører regelendringene i folketrygden og ny AFP nye muligheter, men også en rekke nye utfordringer. Kvalitetssikring av aktuelle tiltak skaper trygghet og bidrar til best mulig økonomisk effekt av aktuelle virkemidler. 

"Som objektive fagpersoner gir vi fakta og synliggjør konsekvenser av aktuelle alternativer for så vel virksomheten som den ansatte. 


God informasjon sikrer forutsigbarhet. Vår tverrfaglige kompetanse gir både virksomheten og den ansatte en samlet oversikt over konsekvenser av aktuelle alternativer der alle regler, hensyn og utfordringer er ivaretatt. 

Vår objektivitet, tverrfaglige kompetanse og evne til å kommunisere vanskelige temaer på en enkel og forståelig måte, vil gi trygghet i kompliserte valg. 

portrett es

Erik Steenberg
Seniorrådgiver og Leder Omstilling og individuell rådgivning, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 917 61 555 - Send en e-post til GSP