Pensjon er et komplisert fagområde; rammebetingelser, arbeidsmarkedet og finansielle forutsetninger er i stadig endring. Behov for god styring av og kontroll med pensjonsordninger er viktigere enn noensinne.

Kostnader i dagens pensjonsordning kan være for lite forutsigbare, og nye pensjonsordninger må kanskje vurderes. Spørsmål virksomheten må ha kontroll over vil da kunne være:

  • Hvordan måles dagens pensjonskostnad?
  • Skal det kompenseres? 
  • Hva har den historiske lønnsutviklingen vært de siste 10 årene?
  • Er lønnsveksten lavere for de eldste arbeidstakerne?
  • Oppsatte rettigheter skal G-reguleres.
  • Hva er verdien av denne G-garantien? 

Dersom det skjer et oppkjøp, en fusjon eller andre strukturendringer må detaljene i pensjonsordningen tas hensyn til.

" Vi kjenner reglene og bistår mange virksomheter med å utarbeide en optimal styringsmodell tilpasset den enkeltes behov.


Nye spørsmål blir aktuelle:

  • Hvordan skal pensjoner samordnes?
  • Hva skjer med AFP ordningen? 
  • Trenger virksomhetens pensjonskasse ny egenkapital?
  • Hvilke alternativer finnes og hvordan skal kapitalbehovet kalkuleres? 

Om virksomheten i tillegg er flernasjonal vil antall spørsmål og problemstillinger øke. 

Gabler Steenberg & Plahte har den nødvendige erfaring og kompetanse til å gi de nødvendige råd. Styring og kontroll er noe langt mer enn « å holde papirene i orden».

Tom Rune Ervik
Seniorrådgiver og Leder beregninger og analyse, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 975 78 352  -  Send en e-post til GSP  -  LinkedIn