Pensjon er et komplisert fagområde. Rammebetingelser, arbeidsmarkedet og finansielle forutsetninger er i stadig endring. Derfor er det viktig å ha god styring av og kontroll med pensjonsordninger. Alle virksomheter er unike; pensjonsordninger og/eller omstillingsprosesser skal tilpasses mange ulike forhold.

Behov for mer økonomisk forutsigbarhet eller kostnadskutt, være en attraktiv arbeidsgiver med en tydelig seniorpolitikk og nye pensjonsregler gir både utfordringer og muligheter. 

Gabler har en rekke beregningsmodeller og en egenutviklet pensjonsanalyse som gir et helhetlig bilde av pensjonsordninger som grunnlag for personalpolitiske og økonomiske beslutninger.

Hvis virksomhetens pensjonsordninger må endres, eller om virksomheten må gjennom en omstillingsprosess, kreves det grundige analyser og faglig bistand. 

" Våre kunder kan alltid være trygg på å få en objektiv og uavhengig rådgiving. Slik står du stødigere i vanskelige valg. 


En rekke nye spørsmål må stilles:

  • hvilke alternativ finnes?
  • hvilke kostnader medfører dette for arbeidsgiver?
  • hvilke konsekvenser får dette for de ansatte? 

Informasjon og opplæring av både ledere, HR-medarbeidere, og ikke minst de ansatte, gjør endringsprosesser enklere og bedre. Her stiller Gabler med uavhengig kompetanse og opplæring, eksempelvis seniorkurs. 

Våre rådgivere representerer noen av landets fremste på sine spesialområder, og vil sørge for uavhengig og objektiv rådgivning. Vi gjør det vanskelige enklere å forstå, og trygghet til å treffe riktige valg.

Tor Sydnes

Tor Sydnes
Adm. dir, Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 975 49 191  -  Send en e-post til GSP  -  LinkedIn