Gabler administrerer innskuddspensjonsordninger for flere pensjonskasser og foretak.

Tidligere ansatte, som har vært omfattet av innskuddspensjonsordning i minst 12 måneder, vil normalt få utstedt en pensjonskapitalbevis for den oppsparte kapitalen. Mer om dette kan du lese i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Ansatte, eller tidligere ansatte med pensjonskapitalbevis hvor innskuddsordning administreres av Gabler, kan laste ned vilkår for innskuddsavtale og logge seg på innskuddsportalen ved å klikke på riktig link til høyre. 

I innskuddsportalen kan du se beholdninger, innskuddsprofil samt gjøre endringer i ditt eget valg av innskuddsprofil.

 

 

> BKK pensjonskasse

> Energiselskapenes Fellespensjonskasse

> Høyres pensjonskasse