Mange offentlige instanser ønsker egen pensjonskasse som alternativ til forsikringsselskapenes løsninger. Vi forvalter private og offentlige tjenestepensjoner for både pensjonskasser og forsikringsselskaper. Gabler saksbehandler søknader om pensjon raskt og effektivt. Vi foretar også erstatnings- og pensjonsberegning, samt månedlige utbetalinger til den enkelte med stor vekt på kvalitetssikring.

Våre aktuarer er ansvarshavende aktuar for mer enn 25 pensjonskasser, både i privat og offentlig sektor. Vårt effektive datasystem takler alle pensjonstyper. Kunden velger fritt om administrasjonen skal gjøres av Gabler eller i egen bedrift via Gablers Web-portal.

" Vi leverer nøkkelferdige pensjonskasser og administrerer ordningen fra A til Å - for effektiv og trygg håndtering av pensjon. 


Pensjonskasser skal ha daglig leder som igjen har ansvar for saker til styret, oppfølging av leverandøravtaler og kontroll av myndighetskrav og frister. Dette kan vi bidra med da vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra tjenester knyttet til ledelse og administrasjon av pensjonskasser.Hanne Langseth
Direktør, Gabler Pension Services 
+47 934 07 377  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn