" Vi har samarbeidet med Gabler i 15 år. Det er viktig for Bergen kommunale pensjonskasse at vi har effektive og pålitelige løsninger, og Gabler bidrar til dette. Vi er opptatt av å ha god oversikt over vår portefølje og risikosituasjon. Jevnlig rapportering fra Gabler er viktig i så henseende.