Pensjonsanalyse
 • Et strategisk styringsverktøy for kommuner og virksomheter
Beregninger pensjonsforpliktelser
 • NRS og NRSP for regnskapsformål
 • Våre aktuarer foretar alle typer beregninger etter gjeldende lover og regler
Daglig leder
 • Vi utfører tjenesten på vegne av pensjonskasser
Forvaltning av pensjonskasser
 • Administrasjon av medlemsregistre, inn og utbetalinger
 • Alle pensjonstyper i et system
Innskuddspensjonsanalyse
 • Leverandørene av innskuddspensjon evalueres og rangeres. Gir godt grunnlag når bedriften skal velge leverandør
Aktuartjenester
 • Alle typer aktuarberegninger, herunder ansvarshavende aktuartjenester for pensjonskasser
 • Verdsettelse av pensjonsforpliktelser ved kjøp og salg av virksomheter
Regnskap
 • Autorisert regnskapsfører
 • Ligningspapirer
 • Kapitaldekningsoppgaver
 • PORT/FORT
Investeringsrådgiving
 • Utforming strategi
 • Valg av forvalter
 • Rapportering
 • Forvalteranalyser. Grundige analyser av norske og internasjonale fond
 • Gjeldsforvaltning. Vi bistår med organisering av låneporteføljer, låneopptak og rapportering
 • Uavhengig kontrollrapport for pensjonskasser
 • Stresstester
Kurs og foredrag
 • Pensjonsrelaterte tema
 • Investeringsrelaterte tema