Det er utfordrende for bedrifter å velge riktig pensjonsordning for sine ansatte, og det finnes mange ulike ordninger på markedet hvor kostnadene for arbeidsgiver kan variere en hel del. Samtidig er pensjonsordningen viktig når bedriften skal rekruttere de riktige menneskene, fordi pensjon får stadig mer fokus fra ansatte.

Ved oppkjøp og salg av bedrifter kan pensjonsordningene ha stor betydning for verdsettelsen av bedriften.

For å være konkurransedyktig må vi hele tiden inneha den beste kompetansen markedet tilbyr. Totalt er vi over 110 ansatte som har dybdekompetanse på pensjon, forsikring og investering. Gabler eies av ansatte og vi har ingen bindinger til livsforsikringsforetak eller kapitalforvaltere.

" Gjennom å ha Norges største og mest kompetente uavhengige aktuarmiljø bidrar vi til å finne de beste pensjonsløsningene for deg som kunde.


Våre oppdragsgivere er pensjonskasser, kommuner, bedrifter, stiftelser og finansinstitusjoner. Vi har i underkant av 50 pensjonskasser og tre livsforsikringsselskaper som kunder.

Fra oppstarten i 1988 har vi ekspandert og er nå en godt etablert virksomhet med gode resultater innenfor en fremtidsrettet bransje. 

Hanne Langseth
Direktør, Gabler Pension Services
+47 934 07 377  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn