PENSJONSRÅDGIVNING

Vi tilbyr individuell pensjonsrådgivning for planlegging av pensjonssparing og uttak av alderspensjon. I møtene går vi sammen gjennom din alderspensjon fra folketrygden (NAV), tjenestepensjonsordningen hos din arbeidsgiver og eventuelt AFP. 

Vi går også gjennom eventuelle opparbeidede pensjoner fra tidligere arbeidsforhold (fripoliser, pensjonskapitalbevis eller oppsatt offentlig tjenestepensjon) og privat pensjonssparing, og viser deg hvilke valgmuligheter du har for disse.

Vi ser på prognosen for årlige pensjoner ved ulike uttakstidspunkter, og viser deg mulige økonomiske konsekvenser av å fortsette i arbeid som før, redusere stillingsstørrelsen eller slutte å jobbe.

Vi viser deg netto pensjonsinntekt etter skatt for å synliggjøre økonomiske konsekvenser for de aktuelle alternativene, og relevante privatøkonomiske temaer.

Ønsker du å bestille time hos en av våre pensjonsrådgivere?


Ring oss på (+47) 948 02 000 eller send oss en e-post på gsp@gabler.no, så kontakter vi deg for å sette opp en time.

article jorg cordes

Jørg Cordes
Senior rådgiver individuell rådgivning
Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 948 02 000 - Send oss en e-post på gsp@gabler.no
LinkedIn