" Når du synes regnskapsberegninger med høy kvalitet og til avtalt leveringsfrist er viktig for deg som kunde


Gabler har etablert meget gode beregningssystemer, rutiner og kompetanse for å levere nettopp dette.

Vi har lang erfaring med fastsettelse av individuelle beregningsforutsetninger tilpasset hver enkelt bedrift og kan bistå med profesjonell rådgivning.

Vi har  utført et stort omfang av regnskapsberegninger etter NRS6/IAS19/FAS87/GKRS siden oppstart med beregninger i Norge i 1991/1992.

Dette inkluderer også beregninger på individuelle avtaler som lederavtaler og beregninger i forbindelse med verdifastsettelse av selskaper i forbindelse med fusjoner/fisjoner.

Hanne Langseth
Direktør,
Gabler Pensjonstjenester AS

+47 934 07 377  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn