Hva er medlemmene i din pensjonskasse mest opptatt av?


Medlemsforvaltningen i Gabler ivaretar medlemmenes behov for nøyaktig og effektiv behandling av månedlige pensjonsutbetalinger til den enkelte.

Vi behandler også søknader om pensjon raskt og effektivt, samt foretar erstatnings- og pensjonsberegninger.

Vi forvalter private og offentlige tjenestepensjoner for både pensjonskasser og forsikringsselskaper, gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra tjenester knyttet til medlemsforvaltning i pensjonskasser. 

Ola Kjendseth

Ola Kjendseth
Leder Adminstrasjon Pensjon og Forsikring
+47 957 82 453  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn