Har din bedrift særskilte avtaler om pensjon for enkeltpersoner og/eller grupper, som for eksempel lønn over 12 G eller førtidspensjon?


Da er det grunn til å tro at disse bør gjennomgås og vurderes med tanke på tilpasning til nytt regelverk.

Mange avtaler enda ikke tilpasset nye pensjonsregler etter pensjonsreformen. I tillegg ser vi ofte at avtaletekstene er mangelfull, og gir rom for tolkning om hvilke pensjonsvilkår og –betingelser som skal gjelde.

Våre uavhengige konsulenter kan bistå din bedrift med gjennomgang av og rådgivning tilpasset selskapets særskilte ordninger, slik at din bedrift kan være trygg på at dere har styring og kontroll innen pensjon.

Ring (+47) 948 02 000 eller send oss en e-post på gsp@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Hilde Nordstoga

Hilde Bang Nordstoga
Seniorrådgiver og fagsjef,
Gabler Steenberg & Plahte AS
+47 948 02 000 - Send oss en e-post på gsp@gabler.no