Det er utfordrende for bedrifter å velge riktig pensjonsordning for sine ansatte, og det finnes mange ulike ordninger på markedet hvor kostnadene for arbeidsgiver kan variere en hel del. Samtidig er pensjonsordningen viktig når bedriften skal rekruttere de riktige menneskene, fordi pensjon får stadig mer fokus fra ansatte.

Ved oppkjøp og salg av bedrifter kan pensjonsordningene ha stor betydning for verdsettelsen av bedriften.

For å være konkurransedyktig må vi hele tiden inneha den beste kompetansen markedet tilbyr. Totalt er vi over 110 ansatte som har dybdekompetanse på pensjon, forsikring og investering. Gabler eies av ansatte og vi har ingen bindinger til livsforsikringsforetak eller kapitalforvaltere.

" Gjennom å ha Norges største og mest kompetente uavhengige aktuarmiljø bidrar vi til å finne de beste pensjonsløsningene for deg som kunde.


Våre oppdragsgivere er pensjonskasser, kommuner, bedrifter, stiftelser og finansinstitusjoner. Vi har i underkant av 50 pensjonskasser og tre livsforsikringsselskaper som kunder.

Fra oppstarten i 1988 har vi ekspandert og er nå en godt etablert virksomhet med gode resultater innenfor en fremtidsrettet bransje. 

Hanne Langseth
Direktør, Gabler Pension Services
+47 934 07 377  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Mange offentlige instanser ønsker egen pensjonskasse som alternativ til forsikringsselskapenes løsninger. Vi forvalter private og offentlige tjenestepensjoner for både pensjonskasser og forsikringsselskaper. Gabler saksbehandler søknader om pensjon raskt og effektivt. Vi foretar også erstatnings- og pensjonsberegning, samt månedlige utbetalinger til den enkelte med stor vekt på kvalitetssikring.

Våre aktuarer er ansvarshavende aktuar for mer enn 25 pensjonskasser, både i privat og offentlig sektor. Vårt effektive datasystem takler alle pensjonstyper. Kunden velger fritt om administrasjonen skal gjøres av Gabler eller i egen bedrift via Gablers Web-portal.

" Vi leverer nøkkelferdige pensjonskasser og administrerer ordningen fra A til Å - for effektiv og trygg håndtering av pensjon. 


Pensjonskasser skal ha daglig leder som igjen har ansvar for saker til styret, oppfølging av leverandøravtaler og kontroll av myndighetskrav og frister. Dette kan vi bidra med da vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra tjenester knyttet til ledelse og administrasjon av pensjonskasser.Hanne Langseth
Direktør, Gabler Pension Services 
+47 934 07 377  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Gabler Accounting er et selvstendig og autorisert regnskapsbyrå med spisskompetanse på pensjonskasseregnskaper. Vi leverer all myndighetsrapportering på vegne av våre kunder. Vi har tilegnet oss høy forsikring- og investeringsforståelse i tillegg til regnskapskompetanse.

Regnskap for pensjonskasser er spesialiserte og krevende. For mange uten spesiell kunnskap innenfor området kan disse være vanskelige å forstå.

Nøkkelinformasjon er nødvendig for å foreta gode styrebeslutninger. Gjennom vår unike kunnskap kan vi bidra til økt innsikt i nøkkelinformasjonen. Vårt mål er at styret i pensjonskassen skal oppleve at usikkerheten som i dag ofte eksisterer rundt regnskapene reduseres betydelig.

" Vår spesialkompetanse innen pensjon og regnskap gir økt trygghet for våre kunder.


Gabler Accounting leverer også flere typer myndighetsrapportering som eksempelvis stresstester, kapitaldekningsoppgaver og ligningspapirer.

Linn Janka Landås
Daglig leder, Gabler Accounting AS
+47 982 80 232  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Pensjonsanalyse
 • Et strategisk styringsverktøy for kommuner og virksomheter
Beregninger pensjonsforpliktelser
 • NRS og NRSP for regnskapsformål
 • Våre aktuarer foretar alle typer beregninger etter gjeldende lover og regler
Daglig leder
 • Vi utfører tjenesten på vegne av pensjonskasser
Forvaltning av pensjonskasser
 • Administrasjon av medlemsregistre, inn og utbetalinger
 • Alle pensjonstyper i et system
Innskuddspensjonsanalyse
 • Leverandørene av innskuddspensjon evalueres og rangeres. Gir godt grunnlag når bedriften skal velge leverandør
Aktuartjenester
 • Alle typer aktuarberegninger, herunder ansvarshavende aktuartjenester for pensjonskasser
 • Verdsettelse av pensjonsforpliktelser ved kjøp og salg av virksomheter
Regnskap
 • Autorisert regnskapsfører
 • Ligningspapirer
 • Kapitaldekningsoppgaver
 • PORT/FORT
Investeringsrådgiving
 • Utforming strategi
 • Valg av forvalter
 • Rapportering
 • Forvalteranalyser. Grundige analyser av norske og internasjonale fond
 • Gjeldsforvaltning. Vi bistår med organisering av låneporteføljer, låneopptak og rapportering
 • Uavhengig kontrollrapport for pensjonskasser
 • Stresstester
Kurs og foredrag
 • Pensjonsrelaterte tema
 • Investeringsrelaterte tema

Gabler administrerer innskuddspensjonsordninger for flere pensjonskasser og foretak.

Tidligere ansatte, som har vært omfattet av innskuddspensjonsordning i minst 12 måneder, vil normalt få utstedt en pensjonskapitalbevis for den oppsparte kapitalen. Mer om dette kan du lese i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Ansatte, eller tidligere ansatte med pensjonskapitalbevis hvor innskuddsordning administreres av Gabler, kan laste ned vilkår for innskuddsavtale og logge seg på innskuddsportalen ved å klikke på riktig link til høyre. 

I innskuddsportalen kan du se beholdninger, innskuddsprofil samt gjøre endringer i ditt eget valg av innskuddsprofil.

 

 

> BKK pensjonskasse

> Energiselskapenes Fellespensjonskasse

> Høyres pensjonskasse


" Vi har samarbeidet med Gabler i 15 år. Det er viktig for Bergen kommunale pensjonskasse at vi har effektive og pålitelige løsninger, og Gabler bidrar til dette. Vi er opptatt av å ha god oversikt over vår portefølje og risikosituasjon. Jevnlig rapportering fra Gabler er viktig i så henseende.