Gablers mål er å skape resultater som gir muligheter. Drevet frem av dette målet gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre styring og kontroll innen pensjon, investering og forsikring i deres virksomheter.

Vi leverer uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap til offentlig og privat sektor. Vi gir også uavhengig rådgivning til ansatte i bedrifter.

Gabler er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, der våre dedikerte fagfolk hjelper virksomheter i hele Norge. Vi bidrar til at våre kunder er godt rustet både i dag og for fremtiden hva gjelder pensjon, investering og forsikring. 

Aksel Bjerkvik
Konsernsjef
+47 900 40 892  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn