Gabler sin misjon er å skape resultater som gir muligheter. Dette skal vi oppnå gjennom at vi hjelper våre kunder til å se, forstå og sikre sin fremtid innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler skal levere trygge og gode pensjons- og forsikringsløsninger, i tillegg til god avkastning til våre kunder. Dette gjør vi gjennom å ha høyt kompetente medarbeidere, moderne og fleksible teknologiske løsninger, gode samarbeidspartnere og fokus på ledelse.

Vi leverer uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap til offentlig og privat sektor. Vi gir også uavhengig rådgivning til ansatte i bedrifter.

Våre kunder består av 63 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til 118 ansatte, har 215 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både eiere og kunder.

Gabler AS eies primært av ansatte i selskapet. Vår eierstruktur er én av grunnene til at vi kan kalle oss en uavhengig aktør innen pensjon, forsikring og kapitalforvaltning. Dette bidrar til å sikre våre kunder god og objektiv rådgivning.

Gabler er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, der våre dedikerte fagfolk hjelper virksomheter i hele Norge. Vi bidrar til at våre kunder er godt rustet både i dag og for fremtiden hva gjelder pensjon, investering og forsikring.

Aksel Bjerkvik
Konsernsjef
+47 900 40 892  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Gabler ønsker å bidra til bærekraftig utvikling også utover våre forretningsområder. Vår visjon er å skape resultater som gir muligheter. Ved å integrere sosiale hensyn i virksomheten ønsker vi å skape muligheter, både for Gabler og mennesker i samfunnet vi er en del av.

Vår bistand går til humanitært arbeid, gjennom samarbeid med Flyktningehjelpen, og deres arbeid for humanitær hjelp til mennesker på flukt. Vi støtter unge toppidrettstalenter, samt lokale idrettslag på barne- og ungdomsnivå. Vi tilrettelegger for at ansatte kan drive frivillig arbeid, gjennom at de kan bruke en time av arbeidsuken til denne type tiltak.

Else Tonstad
Leder for samfunnsansvar i Gabler
+47 930 84 816  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn