Gablers mål er å skape resultater som gir muligheter. Drevet frem av dette målet gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre styring og kontroll innen pensjon, investering og forsikring i deres virksomheter.

Vi leverer uavhengig rådgivning, rapportering og analyse, i tillegg til pensjonsadministrasjon og regnskap til offentlig og privat sektor. Vi gir også uavhengig rådgivning til ansatte i bedrifter.

Gabler er lokalisert i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, der våre dedikerte fagfolk hjelper virksomheter i hele Norge. Vi bidrar til at våre kunder er godt rustet både i dag og for fremtiden hva gjelder pensjon, investering og forsikring. 

Aksel Bjerkvik
Konsernsjef
+47 900 40 892  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av 63 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til mer enn 110 ansatte, har 207 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både eiere og kunder.

Gabler skal levere trygge og gode pensjonsløsninger og god avkastning til våre kunder. Det gjør vi gjennom å ha høyt kompetente medarbeidere, moderne og fleksible teknologiske løsninger, gode samarbeidspartnere og fokus på ledelse.

Gabler konsernets visjon og forretningsidé er:

Gabler leverer resultater og skaper muligheter, gjennom kompetanse og nærhet til kunden.


Vi utvikler oss i et pensjons-, investerings- og forsikringsmarked i konstant endring, og gjennom å fokusere på vår misjon og forretningsidé bygger vi en organisasjon som skal være en attraktiv arbeidsplass til beste for våre kunder.

"Gjennom 27 års forvaltning av kapital har vi skapt resultater og muligheter for mange av de største aktørene innen stiftelser, kommuner og næringsliv”.


Gabler AS eies av ansatte i selskapet. Vår eierstruktur er én av grunnene til at vi kan kalle oss en uavhengig aktør innen pensjon og kapitalforvaltning. Dette bidrar til å sikre våre kunder god og objektiv rådgiving.

I tillegg er rådgiving for arbeidsgivere knyttet til pensjonsordninger et sentralt tema. Det er viktig for bedriften å ha pensjonsordninger som har lave kostnader og samtidig oppleves som et godt ansattegode.

Gjennom løpende oppfølgingsavtaler og investeringstjenester har vi nær 70 milliarder kroner investert hos norske- og internasjonale forvaltere. 

Næringslivets samfunnsansvar er viktigere enn noen gang. Gabler ønsker å bidra til bærekraftig utvikling også utover våre forretningsområder. Ved å integrere miljø- og sosiale hensyn i virksomheten ønsker vi å skape flere muligheter, både for Gabler og mennesker i samfunnet vi er en del av. 

Gabler ønsker å bidra til bærekraftig utvikling også utover våre forretningsområder. Vår visjon er å skape resultater som gir muligheter. Ved å integrere sosiale hensyn i virksomheten ønsker vi å skape muligheter, både for Gabler og mennesker i samfunnet vi er en del av.

Vår bistand går til humanitært arbeid, gjennom samarbeid med Flyktningehjelpen, og deres arbeid for humanitær hjelp til mennesker på flukt. Vi støtter unge toppidrettstalenter, samt lokale idrettslag på barne- og ungdomsnivå. Vi tilrettelegger for at ansatte kan drive frivillig arbeid, gjennom at de kan bruke en time av arbeidsuken til denne type tiltak.

Else Tonstad
Leder for samfunnsansvar i Gabler AS
+47 930 84 816  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn