Større private formuer struktureres vanligvis som investerings- eller holdingselskap. Gablers mangeårige erfaring med institusjonelle investorer har gitt oss et godt utgangspunkt for å sikre at også private formuer plasseres optimalt ut fra en veldefinert investeringsstrategi.

Gabler bistår ved utarbeidelsen av slik strategi. Vi analyserer ønsker og behov og gir vår uavhengige vurdering av selskapets finansielle stilling. Når kapitalen plasseres, optimaliseres porteføljen samtidig som skatt, datterselskapers kapitalbehov og eiernes utbyttebehov vurderes.

Behovene hos private eiere av større finansformuer er ofte å bevare kapitalen for fremtidige generasjoner, gjennom å ha moderat risiko i porteføljen. Institusjonelle investorer som pensjonskasser og stiftelser har ofte tilsvarende mål. Gablers erfaring fra institusjonelle kunder betyr at private formuer blir betjent etter samme kvalitetsstandard.

Vårt innkjøpsfellesskap og seleksjonsprosess gir lave kostnader hos verdens beste forvaltere. Erfaringene fra finanskrisen viser at Gablers metode fungerer i gode og dårlige tider.

" Vår lange erfaring og gode historikk fra institusjonelle kunder gir trygghet og muligheter også for større private formuer. 


Som kunde hos Gabler får du dedikerte ressurser som overvåker investeringsporteføljen og følger opp forvalterne. Vårt mål er å være kundens samarbeidspartner. Vi følger opp og overvåker dine verdier, slik at man alltid kan være trygg for at porteføljen forvaltes på en forsvarlig og god måte.

Ernst Hagen
Seniorkonsulent
+47 93 22 63 77  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn