Vår metode er helhetlig og kundetilpasset rådgiving. Dette uttrykkes gjennom våre tre velkjente S-er: Strategi, Seleksjon og Styring.

Strategi

Gjennom en solid prosess sammen med kunden utarbeider vi en strategi som tar hensyn til de mål og forpliktelser kunden har. Vår lange erfaring gjør at vi har høy kompetanse på lover og regler som ofte setter rammer for strategien. Disiplin og langsiktighet er temaer som blir vektlagt sammen med kundens risikovilje og evne. 

Seleksjon

Når vi skal finne de beste forvalterne, er første steg i seleksjonsprosessen en grundig analyse av historiske resultater. Deretter følger en omfattende kvalitativ vurdering av forvalterne med best resultat. De viktigste punktene i denne kvalitative vurderingen er organisasjon, team og forvaltningsmetodikk. Historisk avkastning er tross alt kun en indikasjon på forvalternes evner. Vi er opptatt av potensialet for fremtidig meravkastning, og da er det kvalitative forhold som gjelder.  

Styring

Investeringer i kapitalmarkedene er ingen statisk prosess, men investeringene må kontinuerlig overvåkes. Dette sikres med god styring. I Gabler har vi investert betydelige ressurser på å kunne levere markedsledende rapportering og oppfølgning, for at kunden skal være trygg på sine investeringer. En viktig brikke i vårt styringsverktøy er markedets beste handelsplattform – Gabler Performa

" Vår prosess sikrer en robust og fremtidsrettet portefølje for kunden. 


Arild Braute Årdal
Investeringsdirektør, Gabler Investment Consulting AS 
+47 458 60 791  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn