Vi bistår investorer med å forbedre sine investeringsstrategier gjennom grundige og dype analyser av finansmarkedene. Vår dokumenterte evne til å gi gode råd bidrar til målbare resultater for våre kunder.

Vår kartlegging og analyse er basert på omfattende ekspertise og detaljert kunnskap om finansmarkedene.

Våre kunder nyter godt av et omfattende nettverk i kapitalforvaltningsindustrien som gir førstehånds kunnskap om trender, markeder og faresignaler.

Det er ikke bare analysekapasitet som skiller oss ut. Selskapets erfaring fra mer enn 15 års virksomhet i finansmarkedet, gir våre kunder et godt grunnlag for sine strategiske vurderinger og investeringsbeslutninger. 

Vi forstår investeringene, kompleksiteten i produktene og de ulike markedsaktørene. Denne kunnskap og erfaring setter oss i stand til å yte de beste investeringsråd og gi kunden trygghet for de beslutninger som fattes. Som kunde skal du være trygg på at det aldri blir gitt anbefalinger uten at det ligger grundig analyse bak.

" Vår dokumenterte evne til å gi gode råd bidrar til målbare resultater for våre kunder. 


Gabler ser på etikk som en selvfølge og gjennom vår seleksjonsprosess foretrekkes forvaltere som tar dette på alvor. På vegne av våre kunder har vi også medvirket til at internasjonale forvaltere har satt opp egne fond tilpasset Statens Pensjonsfond Utlands etiske standard.

Tor Sydnes
Adm. dir., Gabler Investment Consulting AS
+47 975 49 191  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn