Gabler Accounting er et selvstendig og autorisert regnskapsbyrå med spisskompetanse på investeringsselskaper og pensjonskasseregnskaper. Vi leverer all myndighetsrapportering på vegne av våre kunder. Vi har tilegnet oss høy forsikring- og investeringsforståelse i tillegg til regnskapskompetanse.

Regnskap for investeringsselskaper og pensjonskasser er spesialiserte og krevende. For mange uten spesiell kunnskap innenfor området kan disse være vanskelige å forstå.

Nøkkelinformasjon er nødvendig for å foreta gode styrebeslutninger. Gjennom vår unike kunnskap kan vi bidra til økt innsikt i nøkkelinformasjonen. Vårt mål er at styret skal oppleve at usikkerheten som i dag ofte eksisterer rundt regnskapene reduseres betydelig.

" Vår spesialkompetanse innen investering, pensjon, forsikring og regnskap gir store fordeler for våre kunder.


Gabler Accounting leverer også flere typer myndighetsrapportering som eksempelvis stresstester, kapitaldekningsoppgaver og ligningspapirer.

Linn Janka Landås
Daglig leder, Gabler Accounting AS
+47 982 80 232  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn