" Vårt samarbeid om kapitalforvaltning med Gabler har vist seg meget vellykket. De har et personlig engasjement og en evne til å snu seg raskt når dette er nødvendig. Det er viktig for Gjensidigestiftelsen med effektive og kostnadseffektive løsninger og Gabler har spilt en viktig rolle for oss på dette området.

Knut Nordenhaug, Leder Finans og Investering, Gjensidige Stiftelsen 

Gjensidigestiftelsen er en unik stiftelse. Den er Norges største og kombinerer to viktige roller. Den ene rollen utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen som en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.


" Vår samarbeidspartner Gabler Investment Consulting har vært en viktig bidragsyter til den gode veksten i Kavlifondets finansportefølje. Gabler har gitt oss gode råd til utforming av investeringsstrategi og valg av fond/forvaltere gjennom gode og dårlige tider i finansmarkedet.

Aksel Mjøs, Styreleder, Kavlifondet 

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. Mens deler av overskuddet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Kavlifondets finansportefølje har siden 2003 vokst fra 25 mill.kr til 275 mill.kr.


" Gabler har gjennom flere år vært vår samarbeidspartner innenfor kapitalforvaltning og pensjon. Vi er godt fornøyd med tilgjengelighet til et stabilt og kompetent kundeteam, som består av enkeltpersoner med godt humør og evne til å levere når det gjelder.

Frode Onarheim, Dir. Pensjon & Forsikring, ABB 

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.