Drift av investeringsporteføljer er krevende. Å sikre kostnadseffektiv drift og oversikt kan være en utfordring. Gabler Performa er handelsplattformen som løser disse utfordringene. Samtidig gir plattformen investor tilgang til verdens beste forvaltere.

Gabler Performa er et nettbasert styringsverktøy som gir kunden løpende oversikt over porteføljens utvikling. Gabler Performa er organisert som et innkjøpsfelleskap som på vegne av Gablers samlede kunder forhandler forvaltningshonorar som går uavkortet tilbake til våre kunder. Dette gjør selv mindre investorer til toneangivende markedsaktører.

Det er i dag investert nærmere 45 milliarder kroner gjennom Gabler Performa. Blant våre kunder er flere av Norges største og mest profesjonelle investeringsmiljøer.

Lenke til Gabler Performa


 

Lave kostnader
  • Vi jobber kontinuerlig med å sikre kundene de beste betingelsene
God avkastning
  • Gjennom bred tilgang til verdens kapitalmarkeder og de beste forvalterne
Effektiv drift
  • Enkle innkjøp av kapitalforvaltning gjennom ett kontaktpunkt
God oversikt
  • Innsikt og oversikt på daglig basis
  • Nettbasert tilgang med informasjon om avkastning og risiko
Trygghet
  • Eiendelene er alltid investors eiendom
  • Danske Bank utfører handlene og fungerer som depotbank

" Gabler Performa gir våre kunder effektiv styring av investert kapital


Ølver Haveland
Direktør investeringsrådgivning, Gabler Investment Consulting AS
+47 997 96 029  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn