Gjennom vår fondsplattform, Gabler Performa, sikres våre kunder kostnadseffektiv drift, full oversikt og tilgang til verdens beste forvaltere. På denne måten kan våre kunder være trygg på at de har styring og kontroll innen investering.


play SE VIDEO OM GABLER PERFORMA

 Se video om hvordan Gabler Performa sikrer kostnadseffektiv drift

 

Logg inn på nøkkelikonet øverst til høyre.

 

PerformaNXT

 

Gjennom Performa får du:

Lave kostnader
  • Vi jobber kontinuerlig med å sikre kundene de beste betingelsene
God avkastning
  • Gjennom bred tilgang til verdens kapitalmarkeder og de beste forvalterne
Effektiv drift
  • Enkle innkjøp av kapitalforvaltning gjennom ett kontaktpunkt
God oversikt
  • Innsikt og oversikt på daglig basis
Trygghet
  • Eiendelene er alltid investors eiendom
  • Danske Bank utfører handlene og fungerer som depotbank

Ølver Haveland
Direktør investeringsrådgivning, Gabler Investments AS
+47 997 96 029  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn