" Vi sikrer kundens interesser ved å hente ut best mulig avkastning fra finansmarkedene. 


Å investere i fond er ikke vanskelig. Å finne riktig fond som sikrer dine interesser krever derimot tid og årvåkenhet. Hos oss får du en tilpasset portefølje, basert på dine behov, samt bredere tilgang og lavere priser enn hva som er mulig for investorer på egen hånd.

Tor Sydnes
Adm. dir., Gabler Investment Consulting AS
+47 975 49 191  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

" Vi hjelper våre kunder å utarbeide langsiktige strategiske porteføljer som sikrer deres interesser og overordnede mål


For å gjøre dette benytter vi vår metode, som i første fase handler om å forstå kundens mål og preferanser, for deretter å bygge investeringsporteføljen. I neste steg velges rett forvalter, tilpasset investeringsstrategien. Implementering gjennomføres i siste fase, og kunden gis full oversikt i vår fondsplattform Gabler Performa.


VÅR METODE

  • Forstå
  • Bygge
  • Velge
  • Implementere og overvåke

Arild Braute Årdal
Investeringsdirektør, Gabler Investment Consulting AS 
LinkedIn

Gjennom vår fondsplattform, Gabler Performa, sikres våre kunder kostnadseffektiv drift, full oversikt, samt tilgang til verdens beste forvaltere. På denne måten kan våre kunder være trygg på at de har styring og kontroll innen investering.

Performa logo 280


Gjennom Performa får du:

Lave kostnader
  • Vi jobber kontinuerlig med å sikre kundene de beste betingelsene
God avkastning
  • Gjennom bred tilgang til verdens kapitalmarkeder og de beste forvalterne
Effektiv drift
  • Enkle innkjøp av kapitalforvaltning gjennom ett kontaktpunkt
God oversikt
  • Innsikt og oversikt på daglig basis
Trygghet
  • Eiendelene er alltid investors eiendom
  • Danske Bank utfører handlene og fungerer som depotbank

Ølver Haveland
Direktør investeringsrådgivning, Gabler Investment Consulting AS
+47 997 96 029  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn