Vi bistår investorer med å forbedre sine investeringsstrategier gjennom grundige og dype analyser av finansmarkedene. Vår dokumenterte evne til å gi gode råd bidrar til målbare resultater for våre kunder.

Vår kartlegging og analyse er basert på omfattende ekspertise og detaljert kunnskap om finansmarkedene.

Våre kunder nyter godt av et omfattende nettverk i kapitalforvaltningsindustrien som gir førstehånds kunnskap om trender, markeder og faresignaler.

Det er ikke bare analysekapasitet som skiller oss ut. Selskapets erfaring fra mer enn 15 års virksomhet i finansmarkedet, gir våre kunder et godt grunnlag for sine strategiske vurderinger og investeringsbeslutninger. 

Vi forstår investeringene, kompleksiteten i produktene og de ulike markedsaktørene. Denne kunnskap og erfaring setter oss i stand til å yte de beste investeringsråd og gi kunden trygghet for de beslutninger som fattes. Som kunde skal du være trygg på at det aldri blir gitt anbefalinger uten at det ligger grundig analyse bak.

" Vår dokumenterte evne til å gi gode råd bidrar til målbare resultater for våre kunder. 


Gabler ser på etikk som en selvfølge og gjennom vår seleksjonsprosess foretrekkes forvaltere som tar dette på alvor. På vegne av våre kunder har vi også medvirket til at internasjonale forvaltere har satt opp egne fond tilpasset Statens Pensjonsfond Utlands etiske standard.

Tor Sydnes
Adm. dir., Gabler Investment Consulting AS
+47 975 49 191  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Vår metode er helhetlig og kundetilpasset rådgiving. Dette uttrykkes gjennom våre tre velkjente S-er: Strategi, Seleksjon og Styring.

Strategi

Gjennom en solid prosess sammen med kunden utarbeider vi en strategi som tar hensyn til de mål og forpliktelser kunden har. Vår lange erfaring gjør at vi har høy kompetanse på lover og regler som ofte setter rammer for strategien. Disiplin og langsiktighet er temaer som blir vektlagt sammen med kundens risikovilje og evne. 

Seleksjon

Når vi skal finne de beste forvalterne, er første steg i seleksjonsprosessen en grundig analyse av historiske resultater. Deretter følger en omfattende kvalitativ vurdering av forvalterne med best resultat. De viktigste punktene i denne kvalitative vurderingen er organisasjon, team og forvaltningsmetodikk. Historisk avkastning er tross alt kun en indikasjon på forvalternes evner. Vi er opptatt av potensialet for fremtidig meravkastning, og da er det kvalitative forhold som gjelder.  

Styring

Investeringer i kapitalmarkedene er ingen statisk prosess, men investeringene må kontinuerlig overvåkes. Dette sikres med god styring. I Gabler har vi investert betydelige ressurser på å kunne levere markedsledende rapportering og oppfølgning, for at kunden skal være trygg på sine investeringer. En viktig brikke i vårt styringsverktøy er markedets beste handelsplattform – Gabler Performa

" Vår prosess sikrer en robust og fremtidsrettet portefølje for kunden. 


Arild Braute Årdal
Investeringsdirektør, Gabler Investment Consulting AS 
+47 458 60 791  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Større private formuer struktureres vanligvis som investerings- eller holdingselskap. Gablers mangeårige erfaring med institusjonelle investorer har gitt oss et godt utgangspunkt for å sikre at også private formuer plasseres optimalt ut fra en veldefinert investeringsstrategi.

Gabler bistår ved utarbeidelsen av slik strategi. Vi analyserer ønsker og behov og gir vår uavhengige vurdering av selskapets finansielle stilling. Når kapitalen plasseres, optimaliseres porteføljen samtidig som skatt, datterselskapers kapitalbehov og eiernes utbyttebehov vurderes.

Behovene hos private eiere av større finansformuer er ofte å bevare kapitalen for fremtidige generasjoner, gjennom å ha moderat risiko i porteføljen. Institusjonelle investorer som pensjonskasser og stiftelser har ofte tilsvarende mål. Gablers erfaring fra institusjonelle kunder betyr at private formuer blir betjent etter samme kvalitetsstandard.

Vårt innkjøpsfellesskap og seleksjonsprosess gir lave kostnader hos verdens beste forvaltere. Erfaringene fra finanskrisen viser at Gablers metode fungerer i gode og dårlige tider.

" Vår lange erfaring og gode historikk fra institusjonelle kunder gir trygghet og muligheter også for større private formuer. 


Som kunde hos Gabler får du dedikerte ressurser som overvåker investeringsporteføljen og følger opp forvalterne. Vårt mål er å være kundens samarbeidspartner. Vi følger opp og overvåker dine verdier, slik at man alltid kan være trygg for at porteføljen forvaltes på en forsvarlig og god måte.

Ernst Hagen
Seniorkonsulent
+47 93 22 63 77  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Drift av investeringsporteføljer er krevende. Å sikre kostnadseffektiv drift og oversikt kan være en utfordring. Gabler Performa er handelsplattformen som løser disse utfordringene. Samtidig gir plattformen investor tilgang til verdens beste forvaltere.

Gabler Performa er et nettbasert styringsverktøy som gir kunden løpende oversikt over porteføljens utvikling. Gabler Performa er organisert som et innkjøpsfelleskap som på vegne av Gablers samlede kunder forhandler forvaltningshonorar som går uavkortet tilbake til våre kunder. Dette gjør selv mindre investorer til toneangivende markedsaktører.

Det er i dag investert nærmere 45 milliarder kroner gjennom Gabler Performa. Blant våre kunder er flere av Norges største og mest profesjonelle investeringsmiljøer.

Lenke til Gabler Performa


 

Lave kostnader
  • Vi jobber kontinuerlig med å sikre kundene de beste betingelsene
God avkastning
  • Gjennom bred tilgang til verdens kapitalmarkeder og de beste forvalterne
Effektiv drift
  • Enkle innkjøp av kapitalforvaltning gjennom ett kontaktpunkt
God oversikt
  • Innsikt og oversikt på daglig basis
  • Nettbasert tilgang med informasjon om avkastning og risiko
Trygghet
  • Eiendelene er alltid investors eiendom
  • Danske Bank utfører handlene og fungerer som depotbank

" Gabler Performa gir våre kunder effektiv styring av investert kapital


Ølver Haveland
Direktør investeringsrådgivning, Gabler Investment Consulting AS
+47 997 96 029  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Gabler Accounting er et selvstendig og autorisert regnskapsbyrå med spisskompetanse på investeringsselskaper og pensjonskasseregnskaper. Vi leverer all myndighetsrapportering på vegne av våre kunder. Vi har tilegnet oss høy forsikring- og investeringsforståelse i tillegg til regnskapskompetanse.

Regnskap for investeringsselskaper og pensjonskasser er spesialiserte og krevende. For mange uten spesiell kunnskap innenfor området kan disse være vanskelige å forstå.

Nøkkelinformasjon er nødvendig for å foreta gode styrebeslutninger. Gjennom vår unike kunnskap kan vi bidra til økt innsikt i nøkkelinformasjonen. Vårt mål er at styret skal oppleve at usikkerheten som i dag ofte eksisterer rundt regnskapene reduseres betydelig.

" Vår spesialkompetanse innen investering, pensjon, forsikring og regnskap gir store fordeler for våre kunder.


Gabler Accounting leverer også flere typer myndighetsrapportering som eksempelvis stresstester, kapitaldekningsoppgaver og ligningspapirer.

Linn Janka Landås
Daglig leder, Gabler Accounting AS
+47 982 80 232  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn


" Vårt samarbeid om kapitalforvaltning med Gabler har vist seg meget vellykket. De har et personlig engasjement og en evne til å snu seg raskt når dette er nødvendig. Det er viktig for Gjensidigestiftelsen med effektive og kostnadseffektive løsninger og Gabler har spilt en viktig rolle for oss på dette området.

Knut Nordenhaug, Leder Finans og Investering, Gjensidige Stiftelsen 

Gjensidigestiftelsen er en unik stiftelse. Den er Norges største og kombinerer to viktige roller. Den ene rollen utøves i egenskap av å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen som en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.


" Vår samarbeidspartner Gabler Investment Consulting har vært en viktig bidragsyter til den gode veksten i Kavlifondets finansportefølje. Gabler har gitt oss gode råd til utforming av investeringsstrategi og valg av fond/forvaltere gjennom gode og dårlige tider i finansmarkedet.

Aksel Mjøs, Styreleder, Kavlifondet 

Kavlifondet ble opprettet av Knut Kavli i 1962. Kavlifondet eier Kavli-konsernet og skal dele ut overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut Kavlis vilje. Mens deler av overskuddet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Kavlifondets finansportefølje har siden 2003 vokst fra 25 mill.kr til 275 mill.kr.


" Gabler har gjennom flere år vært vår samarbeidspartner innenfor kapitalforvaltning og pensjon. Vi er godt fornøyd med tilgjengelighet til et stabilt og kompetent kundeteam, som består av enkeltpersoner med godt humør og evne til å levere når det gjelder.

Frode Onarheim, Dir. Pensjon & Forsikring, ABB 

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 145 000 ansatte i ca. 100 land.