" Våre kunder har eksklusiv tilgang til noen av verdens mest anerkjente forvaltningsmiljøer. Det nyter kundene godt av i form av høy avkastning.


Gabler Investments kunder er større investorer. Det er pensjonskasser, stiftelser, kommunale fond og investeringsselskaper.

For profesjonelle investorer er det essensielt å finne de forvalterne som har best forutsetning for å skape meravkastning fremover. De skal ikke bare finnes: Å få tilgang hos de beste er krevende. Alle ønsker å investere hos dem, og de velger selv sine kunder.

Ring oss på (+47) 969 49 880

Tor Sydnes
Adm. dir., Gabler Investments AS
+47 975 49 191  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

VÅR OPPGAVE

Gabler Investments så dagens lys i år 2000 som et resultat av en samtale under et middagsselskap.

Gründerne mente at bankene, som leverandør av investeringsprodukter, utnyttet kompetansefortrinnet til å ta for høy pris og ikke alltid gi råd til kundens beste.

Det var et behov i markedet for rådgivere som kunne være kundens representant i møtet med leverandørene. En slik rådgiver skulle evaluere investeringsprodukter og forhandle kostnader på vegne av kundene og kun sitte på kundens side av bordet.

Rådgivingsmiljøet måtte være helt uavhengig og ikke ha egne produkter. Selskapets inntjening måtte utelukkende komme fra selskapets kunder, og utvikling av kundenes kompetanse skulle være en kjerne-virksomhet. Gablers skulle være investorenes «innkjøpsavdeling».

Det var selskapets forretningside ved oppstart. Det er fortsatt selskapets hovedoppgave og like viktig i dag.

Alminnelige forretningsvilkår for Gabler Investments

" Gode strategier kombinert med aktiv forvaltning kan være lønnsomt, men kun for institusjonelle investorer med tilgang til omfattende og dype analyser av fond.


Løpende overvåking og evaluering av fondenes resultater er også viktig. Det er ikke nok å finne et fond å kjøpe. Man må også forstå når man skal bytte fond.

Gablers tilnærming reiser naturlig nok det vanlige spørsmålet om aktiv versus passiv forvaltning. Gabler mener at privatpersoner bør velge indeksfond.

Enkeltpersoner vil ikke ha mulighet til å analysere fondene tilstrekkelig grundig.

Arild Braute Årdal
Investeringsdirektør, Gabler Investments AS 
LinkedIn

OM OSS

Gabler fungerer som et innkjøpsfellesskap for våre kunder. De representerer vel 100 milliarder i innkjøpskraft.

Vår analyseavdeling (innkjøperne) er Norges største uavhengige kompetansemiljø. Gjennom vårt internasjonale nettverk har vi tilgang til unik informasjon.

Vi bruker innkjøpsmakten til å forhandle markedets laveste kostnader for våre kunder.

GI graf 1

FILOSOFI SOM GIR RESULTATER FOR KUNDENE

Gablers kunder har siden år 2000 oppnådd en årlig meravkastning på 1 % etter forvaltningskostnader.

En investor som investerte 100 kr i en balansert portefølje ved årtusenskiftet ville hatt 274 kr i dag, mens indeksfond ville gitt 232.

Filosofien har gitt sterk vekst de siste årene og noen av Norges største og mest kvalitetsbevisste investorer har valgt Gabler som samarbeidspartner.

Totalt kundevolum er nå ca. 100 milliarder kroner ved års-skiftet, mens beholdninger i Gabler Performa er 52,2 milliarder.

GI graf 2

Gjennom vår fondsplattform, Gabler Performa, sikres våre kunder kostnadseffektiv drift, full oversikt og tilgang til verdens beste forvaltere. På denne måten kan våre kunder være trygg på at de har styring og kontroll innen investering.


play SE VIDEO OM GABLER PERFORMA

 Se video om hvordan Gabler Performa sikrer kostnadseffektiv drift

 

Logg inn på nøkkelikonet øverst til høyre.

 

PerformaNXT

 

Gjennom Performa får du:

Lave kostnader
  • Vi jobber kontinuerlig med å sikre kundene de beste betingelsene
God avkastning
  • Gjennom bred tilgang til verdens kapitalmarkeder og de beste forvalterne
Effektiv drift
  • Enkle innkjøp av kapitalforvaltning gjennom ett kontaktpunkt
God oversikt
  • Innsikt og oversikt på daglig basis
Trygghet
  • Eiendelene er alltid investors eiendom
  • Danske Bank utfører handlene og fungerer som depotbank

Ølver Haveland
Direktør investeringsrådgivning, Gabler Investments AS
+47 997 96 029  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn