Vi i Gabler formidler utelukkende forsikringsløsninger fra internasjonalt anerkjente forsikringsselskap og risikobærere. Som spesialister har vi kjennskap til hvilke produkter som til enhver tid er tilgjengelig samt vilkår og forsikringspremier for disse.

Gabler er partner i UNIBA – verdens største gruppering av uavhengige leverandører av risk management, forsikringsmegling og employment benefits service. Vi kan derfor formidle løsninger til både utstasjonerte nordmenn, tredjelands nasjonale og lokalt ansatte i de fleste land i verden.

Tjenester og produkter

  • helseforsikring
  • reiseforsikring
  • risikopensjon; uføre-, etterlatte- og barnepensjon
  • uføre- og livsforsikring
  • innskuddspensjon
  • pooling av forsikringsordninger i multinasjonale bedrifter

bjornkalvag

Bjørn Kalvåg
Senior rådgiver – Expat
+47 960 42 422  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn