Vi hjelper våre kunder med å velge de rette forsikringene, til rett tid og til rett pris.

Ikke alle er klar over at man bør kjøre anbud på forsikringer hvert 3. år, og på pensjon hvert 5. år. Samtidig vil endringer i markedssituasjon føre til at man vil kjøre hyppigere anbud, eller at man vil utsette anbud.

Konkurranseutsetting av virksomhetens forsikringer er en viktig del av våre oppgaver. Ved å konstant overvåke markedet har vi den kunnskapen som skal til for å sikre at våre kunder får de beste priser og vilkår.

Geir Otto Skjervheim
Adm. dir., Gabler Insurance Brokers AS
+47 992 96 211  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn