Gabler Insurance Brokers AS er partner i UNiBA Partners Broker Network. UNiBA er ett av verdens største uavhengige leverandører av risikostyrings- og forsikringsmeglings tjenester med over 70 uavhengige meglere over hele verden. Nettverket består av nøye utvalgte partnere som ikke bare leverer lokal kunnskap, omdømme og ferdigheter, men også tjenester av høy kvalitet og klokketro på verdien av langsiktige relasjoner.

Nettverket ble etablert for mer enn 25 år siden. Fra den spede begynnelsen i 1987 har det utviklet seg fra en liten gruppe unge meglere som var bekymret for kunden sin utenlands eksponeringer til å bli en global plattform som hjelper sine kunder i over 120 land over hele verden. UNiBA Partners er bygget på gammeldagse verdier av engasjement, integritet og tillit. UNiBA’s verdier danner grunnlaget for nettverkets interne standarder og beste praksis som alle parter er pålagt å følge.

Gabler Insurance Brokers AS er en stolt representant for UNiBA i Norge og mener at vår deltakelse bygger opp rundt våre målsetninger om å levere innovative og skreddersydde løsninger for våre kunder.

For mer informasjon se Unibas hjemmesider.

UNiBA 500x169

Geir Otto Skjervheim
Adm. dir., Gabler Insurance Brokers AS
+47 992 96 211  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Lars Ljones 
Senior megler Liv og Pensjon, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 945 31 090  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn