" Vi benyttet Gabler som pensjonsrådgiver for å heve kompetansen om pensjon på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Gabler gjorde en analyse av vår ytelsesbaserte pensjonsordning og av hvilke konsekvenser en overgang til innskuddspensjon kan få for arbeidstakerne og for bedriften. Rådgiverne fra Gabler imponerte oss med sin solide fagkunnskap, sin pedagogiske fremstillingsevne og sin troverdighet som partsnøytral rådgiver.

sib visittkort 

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) driver studentvelferd for omlag 30.000 studenter i Bergen. Velferdstilbudene gjennom SiB er omfattende og dekker kafèdrift, boligutleie, treningstilbud, barnehagetilbud og et bredt helsetilbud. SiB er også en omfattende eiendomsaktør i Bergen. SiB har over 300 ansatte og en samlet omsetning på mer enn 450 millioner.