Nytt regelverk medfører ofte behov for endrede forsikringsdekninger. Vår erfaring er at mange bedrifter har kostbare forsikringsordninger som blant annet – grunnet nytt regelverk – ikke lenger treffer som opprinnelig tiltenkt.

De fleste vi møter opplever pensjon og forsikring som komplisert og sammensatt. Det kan være fristende å «lukke øynene», betale fakturaene som kommer i håp om at både dekninger og pris er riktig. Dessverre ser vi at for mange har forsikringsdekninger som treffer dårlig og/eller er overpriset i forhold til hva dagens marked skulle tilsi. Vår erfaring er at mange – gjerne innenfor samme kostnadsramme – kan justere eller etablere nye dekninger som treffer behovet bedre enn dagens dekninger. Dette er vinn - vinn for ansatt og arbeidsgiver.

" Vi tilbyr 'helsesjekk' på selskapets personalforsikringer for å sikre at dere har de nødvendige dekningene etter dagens regelverk.


Få oversikt

Vi tilbyr en overordnet og uavhengig gjennomgang av deres personalforsikringer.

Dette må du gjøre

Send oss en oversikt over deres personaldekninger og dagens forsikringspremier – f.eks. dekningsmatrisen som mange forsikringsleverandører utarbeider til informasjon for ansatte om personaldekningene. (yrkesskade, fritidsulykke, gruppeliv, uførekapital/annen sykdom, helseforsikring, mm).

Dette får du

Vi utarbeider en oversikt der du kan se forbedringspotensialet med utgangspunkt i dekningsomfang og prisnivå.

per ivar3

Per Ivar Stræte 
Senior forsikringsmegler, Gabler Insurance Brokers AS
+47 971 17 915  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn