Næringslivets behov for å identifisere og kalkulere risiko står helt sentralt i vårt arbeide med risikostyring. Rådgivning knyttet til risikostyring er blant våre aller viktigste oppgaver.

Et forståelig risikobilde

Gabler legger grunnlaget for at forretningsdrift og teknologi kombineres til et forståelig risikobilde, til hjelp for våre kunder. Tjenestene vi tilbyr omfatter implementering av risikostyringsprosesser, risikokartlegging og -analyser, kvantifisering av risiko, rådgivning innenfor risikofinansiering og alternative risikooverføringsløsninger.

Spesielle behov

Ikke alle ønsker at vi skal gjøre en fullstendig gjennomgang av risikoforholdene i bedriften. Ofte kan en virksomhet ha behov for evaluering og råd i forbindelse med enkeltelementer i sin risikostyring. Gabler har den nødvendige kompetanse og integritet. Vi tilbyr også uavhengige captive-studier, miljøundersøkelser, taksering og due diligence.

"Gjennom å identifisere og kalkulere risiko, får våre kunder råd om hvordan risikoen kan reduseres .


Risikostyring

Målet med risikostyring er at en virksomhet skal være bevisst sin risikoeksponering, og derved være i stand til å vurdere om risikoeksponeringen er rimelig i forhold til risikobærende evne. Vår metode hjelper bedriften i å visualisere dette på en forståelig måte og kan ta grep for å håndtere sin risikoeksponering.

Risikofinansiering

Vi hjelper våre kunder med design og struktur på løsninger for håndtering av egenrisiko og reassuranse.

Katastrofeplanlegging

I Gabler er vi opptatt av sikkerhet og sikringstiltak. Fysisk sikring, bedre kontrakter, solide kredittvurderinger og arbeidsmiljøtiltak er viktige elementer i arbeidet med risikostyring. Slike tiltak har også betydning for størrelsen på de forsikringspremiene bedriften skal betale.

Vi hjelper norske bedrifter å identifisere potensielle katastrofer, og gir råd om hvordan risikoen kan reduseres.

Geir Hopsdal
Senior megler, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 406 49 821  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn