Et godt personforsikringsprogram inneholder mer enn obligatoriske dekninger, og gode personalforsikringer er et viktig ansattgode. Gabler bistår med å optimalisere deres personforsikringer, og synliggjøre dette ansattgodet for deres ansatte.

Betydningen av et godt personforsikringsprogram

I dag er det naturlig at personforsikringsprogrammet inneholder en blanding av lovpålagte og avtalte dekninger. Mye reguleres av tariffavtaler og forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi bidrar til at våre kunder ikke bare har alle lovpålagte dekninger til de beste betingelser, men følger også nøye med i samspillet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og sørger for å fremskaffe de produktene og løsningene som kreves.

Gabler nyter stor tillit både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for vårt engasjement på dette området.

"Gode personalforsikringer er verdifulle elementer i avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.


Skadeovervåking

I Gabler legger vi stor vekt på å fortløpende kvalitetssikre at forsikringsgiver opererer med et korrekt skadebilde. Dette arbeidet medfører ofte en gjennomgang av de enkelte skadesakene. En grundig gjennomgang er ikke minst viktig for å forsikre våre kunder om at betingelsene er riktige.

Assistanse ved personskader

Skadebehandling og utbetaling av erstatning finner sted fra forsikringsselskapene. Gabler kan kvalitetssikre denne prosessen slik at våre kunder får raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene. Vi opplever at denne rollen i samarbeidet er av stor betydning for våre kunder – spesielt i forbindelse med personskader, der vi ikke bare gir råd til arbeidsgiver, men også til skadelidte og pårørende.

Christian Theodorsen
Senior megler / Partner, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 900 86 196  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn