Et pensjonssystem i stadig endring, krever god rådgivning. Gabler har kunnskap om hva endringene betyr for din virksomhet.

Pensjon i endring

Det finnes mange ulike pensjonsmodeller i Norge. Mange bedrifter har flere pensjonsordninger, både innskuddsordninger og ytelsesordninger, samt tilleggsordninger for utvalgte ansatte. Vi er nå inne i en pensjonsreform, der både folketrygd og kollektive pensjonsordninger er i endring. Dette gjør at alle bedrifter må tilpasse sine pensjonsavtaler etter det nye regelverket.

Gabler har erfaring med endringsprosesser, og har bistått mange store aktører med omarbeidelse av deres pensjonsavtaler. Omstillingene kan føre til en usikkerhet for de ansatte, derfor fokuserer vi alltid på grundig kommunikasjon til ansatte både før og etter en omstilling. Vi bistår med å forankre pensjonsløsninger hos styre, ledelse og ansatte.

Overgang fra ytelsespensjon til ny pensjonsordning

De siste årene har ytelsespensjonskostnadene økt vesentlig, som følge av lave renter, økt forventet levetid hos livselskapene og tilpasning til nye solvensregler.

" Ved å bistå med å forankre pensjonsløsninger hos styre, ledelse og ansatte, bidrar vi til økt forståelse og trygghet på løsningene.


Samtidig ser man at forpliktelsene øker, noe som gjør at flere og flere bedrifter velger å se på hva som kan være alternativ til dagens ytelsespensjoner.

Vi lager et fullstendig beslutningsgrunnlag for bedriften, der vi ser detaljert på alle konsekvenser for bedrift og hver enkelt ansatt. Vi er uavhengige rådgivere og lager analyser for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Pensjonsberegninger

Beregning av pensjonsforpliktelser kan gjøres på flere måter, og vi bistår våre kunder med å få mest mulig korrekt beregning av forpliktelsene. Vi har en faglig tilnærming til hvilke forutsetninger man bør bruke, og vi tør å mene noe om standard forutsetninger.

Våre aktuarer leverer beregninger av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser etter både norske og internasjonale regnskapsstandarder. Vi beregner også økonomiske konsekvenser ved endringer i pensjonsordningene.

I forbindelse med due diligence-prosesser, fusjoner og fisjoner, bidrar vi med konsekvensanalyser for regnskapet. Gabler har unike modeller som benyttes kun av oss.

Lars Ljones 
Senior megler Liv og Pensjon, Gabler Insurance Brokers AS 
+47 945 31 090  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn