Rådgivning er forsikringsmeglerens viktigste oppgave. Vi stiller vår kunnskap og erfaring til kundens disposisjon for å sikre gode forsikringsløsninger.

En meglers rolle

Analysefasen med våre kunder står sentralt når vi skal sette sammen et optimalt forsikringsprogram for våre kunder.

For å danne et bilde av hvilke behov din bedrift har går vi gjennom:

  • Eksisterende forsikringer 
  • Skadehistorikken 
  • Egenandeler og premiebeløp

"Analysefasen står sentralt når vi skal sette sammen et optimalt forsikringsprogram. 


Videre vil en risikoanalyse være med på å belyse hvor utfordringene i bedriften ligger. På denne måten får vi oversikt over total risiko – både de som kan forsikres, og de som ikke kan det.

Forsikringsprogram

Vi anbudsutsetter hele forsikringsprogrammet, for å oppnå best mulig pris, vilkår og dekninger. Vi anbefaler å kjøre anbud på jevnlig basis, for å sikre konkurransedyktige betingelser.

Vår rolle ved anbud er:

  • Utarbeide all dokumentasjon
  • Gi råd om valg av markeder
  • Håndtere det formelle rundt utlysningen, og ha all kontakt med leverandørene
  • Foreta en grundig analyse og evaluering av mottatte tilbud
  • Forhandle med de prefererte leverandørene
  • Plassere forsikringene og revidere dokumentasjon fra leverandør

Vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan gi kundene våre kvalifiserte råd vedrørende alle forsikringsutfordringer de måtte ha.

Vi gjør forsikringer enkelt for våre kunder.