Gabler Insurance Brokers AS er en kompetansebedrift innen forsikringsmegling, risikostyring og rådgivning. Vi analyserer kundens risiko, og denne analysen bruker vi til å definere kundens forsikringsbehov.

Vi har et sterkt fokus på compliance. Alt vi gjør er transparent, og alle våre handlinger kan spores og dokumenteres.

Gabler Insurance Brokers tilbyr den ypperste kompetanse innen forsikrings- og pensjonsrådgivning i Norge. Vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan gi kundene våre kvalifiserte råd rundt alle forsikrings- og pensjonsutfordringer. Samtidig skal vi være så dyktige at selv de mest kompliserte forhold skal kunne forklares på en enkel og tydelig måte.

Som bindeledd mellom leverandør og kunde, tilfører vi kundene mer enn de kan få direkte fra leverandøren. Vi gjør kundene våre gode, ved å alltid være i forkant, alltid være tilgjengelig og alltid dele vår kompetanse.

" Vi gjør kundene våre gode ved å alltid være i forkant, alltid være tilgjengelig og alltid dele vår kompetanse.


Gabler har gjennom de siste 10 årene analysert leverandørene av innskuddspensjon. Analysen, som er markedets mest omfattende, publiseres to ganger i året, og vektlegger forventet risikojustert avkastning hos de ulike leverandørene. Ved valg og oppfølgning av innskuddspensjonsleverandør, legger vi stor vekt på denne analysen.

Vi forhandler med forsikrings- og pensjonsleverandørene og bistår i den daglige drift og ved eventuelle skadesaker. Vi er på kundens side og representerer kunden i alle forsikrings- og pensjonssaker.

Geir Otto Skjervheim
Adm. dir., Gabler Insurance Brokers AS
+47 992 96 211  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn