Vi gir din bedrift full oversikt og kontroll over bedriftens risikoer. Vi sørger også for at de ansatte blir godt informert om bedriftens personalforsikringer


Vi bistår alle typer virksomheter, enten det er gjennomgang av forsikringsdekninger, bistand ved kjøp, forsikringsadministrasjon eller ekspertise innen regelverk som påvirker forsikringsbransjen

Ring (+47) 55 60 93 20 eller send oss en e-post på post-gib@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Gabler Bergen Haara01 500x500

Christian Theodorsen
Senior megler / Partner, Gabler Insurance Brokers AS
+47 900 86 196  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Har din bedrift tilstrekkelig kompetanse til å sette opp et optimalt forsikringsprogram?


Vi anbefaler at alle bedrifter tar en gjennomgang av hele forsikringsprogrammet, for å sikre at bedriften har korrekte dekninger. Dette gjelder for alle typer forsikringer; ansvarsforsikringer, skadeforsikringer, personal- og pensjonsforsikring.

Tjenester

  • Skadeforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Personforsikring
  • Pensjonsforsikring

Ring (+47) 55 60 93 20 eller send oss en e-post på post-gib@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Lars Ljones

Lars Ljones
Senior Forsikringsmegler, Gabler Insurance Brokers AS
+47 945 31 090  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Vi hjelper våre kunder med å velge de rette forsikringene, til rett tid og til rett pris.


Ikke alle er klar over at man bør kjøre anbud på forsikringer hvert 3. år, og på pensjon hvert 5. år. Samtidig vil endringer i markedssituasjon føre til at man vil kjøre hyppigere anbud, eller at man vil utsette anbud.

Konkurranseutsetting av virksomhetens forsikringer er en viktig del av våre oppgaver. Ved å konstant overvåke markedet har vi den kunnskapen som skal til for å sikre at våre kunder får de beste priser og vilkår.

Ring (+47) 55 60 93 20 eller send oss en e-post på post-gib@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Geir Hopsdal
Senior forsikringsmegler, Gabler Insurance Brokers AS
+47 406 49 821  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Har din bedrift behov for å forklare pensjons- og personalløsninger på en enkel og forståelig måte til de ansatte?


Vi har system og løsninger som gjør dette for våre kunder. Vi sørger for at de ansatte får den informasjonen de skal ha, og vi forklarer innholdet på en pedagogisk måte.

Våre kunder får informasjon om deres pensjons- og personalforsikringer, samlet på ett sted med enkel tilgang via vår personportal.

Ring (+47) 55 60 93 20 eller send oss en e-post på post-gib@gabler.no for en uforpliktende samtale.

Gabler Bergen Haara01 500x500

Christian Theodorsen
Senior megler / Partner, Gabler Insurance Brokers AS
+47 900 86 196  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Vi har bred kompetanse spisset mot forsikringsselskaper og forsikringsformidlingsforetak og kan bistå både på administrasjonssiden, samt med ekspertise innen regelverk som påvirker forsikringsbransjen.

For våre kunder leverer vi backofficeløsninger innen policyer, reassuranse og skader, samt ekspertise innen alle Solvens II områdene.

Phil Knight

Phil Knight
Konserndirektør Pensjon og Forsikring
+47 415 57 657  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn

Vi i Gabler formidler utelukkende forsikringsløsninger fra internasjonalt anerkjente forsikringsselskap og risikobærere. Som spesialister har vi kjennskap til hvilke produkter som til enhver tid er tilgjengelig samt vilkår og forsikringspremier for disse.

Gabler er partner i UNIBA – verdens største gruppering av uavhengige leverandører av risk management, forsikringsmegling og employment benefits service. Vi kan derfor formidle løsninger til både utstasjonerte nordmenn, tredjelands nasjonale og lokalt ansatte i de fleste land i verden.

Tjenester og produkter

  • helseforsikring
  • reiseforsikring
  • risikopensjon; uføre-, etterlatte- og barnepensjon
  • uføre- og livsforsikring
  • innskuddspensjon
  • pooling av forsikringsordninger i multinasjonale bedrifter

bjornkalvag

Bjørn Kalvåg
Senior rådgiver – Expat
+47 960 42 422  -  Send meg en e-post  -  LinkedIn